متورال

داروی متوپرولول بانام تجاری متورال از دسته داروهای مهارکننده گیرنده های بتا (بتا بلوکرها) استکه به طور اختصاصی بر روی ... ادامه مطلب

پلی پیل

پلی پیل به محصولی اطلاق می شود که ترکیبی از حداقل یک داروی کاهنده فشار خون، یک داروی کاهنده چربی ... ادامه مطلب

آملوپرس – ۵

آملودیپین با نام تجاری آملوپرس یک مهار کننده انتقال یون کلسیم از عرض غشاء است و از آنجا که انقباض ... ادامه مطلب