Category: شوک داخل قلبی

امتیاز 0
مشاهده 2k
در چه شرایطی پس از دریافت یک شوک دستگاه، مراقب خود باشم؟
  • دکتر حکمت پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین فعالیت 2 سال قبل
نمایش 1 نتیجه