آیا EPS همان آنژيو است؟

0
0
0
0

خیر.مطالعه الکتروفیزیولوژی بررسی سیستم هدایتی قلب است اما آنژیو گرافی نوعی تصویر برداری رنگی با ماده حاجب از رگ های قلب است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید