مراقبت

0
0

در چه شرایطی پس از دریافت یک شوک دستگاه، مراقب خود باشم؟

0
0

به طور کلی، اگر پس از دریافت یک شوک دستگاه، حالتان خوب است، می توانید در فرصت مناسب و بدون تعجیل آن را به پزشک معالج خبر دهید. اما اگر پس از یک شوک، حالتان خوب نبود لازم است فورا مراقبت پزشکی درخواست کنید.

اگر چند شوک دریافت کردید، در هر حال بهتر است در اسرع وقت از مراقبت های پزشکی استفاده کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید