ابلشن آریتمی چیست ؟

0
0

ابلشن آریتمی چیست ؟

0
0

سوزاندن رگ اضافه تپش قلب در اصطلاح عامیانه یعنی چه ؟
ابلشن مسیر آریتمی یکی از روش های اصلی و دایمی درمان تپش قلب میباشد که توسط امواج رادیویی انجام میگیرد. این روش نسبتا بدون خطر و عواض جدی بوده و درمان دایمی و بدون برگشت را در گروهی از آریتمی ها به ارمغان می آورد.
در این عمل از طریق کاتتر هایی که از ورید های فمورال تحت کنترل امواج اشعه ایکس و در اتاق آنژیوگرافی وارد حفرات قلبی میگردد و با کمک سیستم های دیجیتال و نرم افزارهای مخصوص محل ایجاد آریتمی مشخص شده و از بین برده میشود.
این روش با کمک بی حسی موضعی با لیدوکایین و تزریق آرام بخش انجام شده و نیازی به بیهوشی عمومی نمیباشد و عموما بیمار فردای عمل مرخص شده و میتواند فعالیت روزمره را شروع نماید و نیازمند استراحت نمیباشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید